Logo Logo
Dr.Max Repellent Spray 150 ml
Dr.Max Repellent Spray 150 ml
Krátky popis Zlevněný produkt Dr.Max Repellent Spray 150 ml od výrobce Dr.Max u nás najdete výhodně od 119 Kč
Obvyklá cena
  • 119
Výrobce/Značka
Dr.Max
EAN 8595566404536
Hodnocení
Sprej s repelentním účinkem proti hmyzu - vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy Spolehlivě odpuzuje komáry, klíšťata a muchničky Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus) Plná repelentní účinnost proti komá- rům trvá nejméně 4 hodiny, proti muchničkám nejméně 5 hodin a proti klíšťatům nejméně 30 minut Přípravek není určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití Návod k použití: Před použitím protřepejte Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo oblečení Na obličej a krk nestříkejte, aplikujte přípravek na dlaň a rozetřete Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý nekrytý povrch pokožky, oděvu a obuvi Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon Zda nedochází k poškození jiných tkanin nebo plastových součástí oděvu, je nutné vyzkoušet Může poškodit plastové povrchy Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte Neaplikujte na pokožku spálenou sluncem nebo čerstvě oholenou Zamezte styku přípravku s očima a ústy Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte Přípravek obsahuje extrémně hořkou přísadu Denatonium benzoate, která odrazuje od náhodného požití Používejte pouze v dobře větraných prostorách Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv Neskladujte na slunci nebo v blízkosti zdroje sálavého tepla Upozornění: Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně Aplikaci na mladší děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých Používejte biocidy bezpečným způsobem Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku Nepoužívejte jinak než podle návodu Bezpečnostní opatření: NEBEZPEČÍExtrémně hořlavý aerosol Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrh- nout Způsobuje vážné podráždění očí Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Uchovávejte mimo dosah dětí Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití Chraňte před slunečním zářením Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C Nevdechujte aerosoly Zabraňte uvolnění do životního prostředí Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg Obsahuje d-limonen a citral Může vyvolat alergickou reakci Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby na dně nádobky Balení: 150 ml Vyrobeno pro síť lékáren DrMax Výrobce: Dr Max Pharma sro, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Dr.Max
Další produkty v kategorii Repelenty