Logo Logo
Boiron Paragrippe 60 tablet
Boiron Paragrippe 60 tablet
Krátky popis Zlevněný produkt Boiron Paragrippe 60 tablet od výrobce Boiron u nás najdete téměř zadarmo od 149 Kč
Obvyklá cena
  • 149
Výrobce/Značka
Boiron
EAN 3352712001316
Hodnocení
PARAGRIPPE®, sublingvální tablety Homeopatický léčivý přípravek   1 CO JE PARAGRIPPE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace   2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAGRIPPE UŽÍVAT Neužívejte PARAGRIPPE jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku   Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARAGRIPPE je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat   Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu   Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů PARAGRIPPE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje   Důležité informace o některých složkách přípravku PARAGRIPPE Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy   3 JAK SE PARAGRIPPE UŽÍVÁ Orální podání   Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Obvyklé dávkování přípravku je:   Děti a dospělí: 2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení   4 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i PARAGRIPPE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého   Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány   Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi   5 JAK PARAGRIPPE UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání   Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí   Neužívejte PARAGRIPPE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce   Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí   6 DALŠÍ INFORMACE Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací   Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků   O správném po
Dostupnost out of stock
Další produkty od výrobce Boiron
Další produkty v kategorii Vícesložková homeopatika